Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 14 października 2017r. zmarł śp. Andrzej Podlasiński

Prezes Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski.

 Kapitan Żeglugi Wielkiej. Człowiek wielce zasłużony dla gospodarki morskiej.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej