Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym

Szanowni Państwo

Ośrodek Badań i Analiz Społecznych na zlecenie Miasta Gdańska prowadzi obecnie badanie pt. „Diagnoza potrzeb gdańskich przedsiębiorców oraz modele systemowego wsparcia”.

W ramach projektu spotykamy się z przedstawicielami gdańskich firm i prowadzimy rozmowy dotyczące Państwa oczekiwań w zakresie wsparcia w prowadzeniu działalności biznesowej. Więcej informacji na temat samego badania znajdziecie Państwo w załączonym liście intencyjnym podpisanym przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w badaniu w charakterze rozmówców. Czas rozmowy wyniesie około 40 minut w zaproponowanym przez Państwa terminie.

Dla Państwa udział w badaniu jest szansą określenia swoich oczekiwań względem polityki wsparcia gdańskich przedsiębiorstw – opinie i sugestie przedsiębiorców zostaną uwzględnione we wnioskach z przeprowadzonego badania. W okresie po badaniu diagnoza zostanie wykorzystana w celu opracowania bardziej skutecznego modelu wspierania firm w Gdańsku. Po przeprowadzeniu badań raport będzie udostępniony wszystkim zaangażowanym w projekt.

Zgłoszenia do projektu badawczego można dokonywać pod numerami telefonów: 605 347 856 (Tomasz Grabowski) oraz 691 975 150 (Krzysztof Stachura) lub pod adresem mailowym: firmy@obias.pl