Rada KIGM i spotkanie z Przewodniczącą Komisji Sejmowej GMiŻŚ

23 października 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu w Gdyni odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady KIGM p. Adam Meller. Głównymi tematami posiedzenia były: Informacja o działalności Sekretarza Generalnego KIGM i biura KIGM w okresie 23.05.2017 – 16.10.2017, informacja Sekretarza Generalnego KIGM o realizacji budżetu za 8 miesięcy 2017, a także rekomendacja kandydatury na przewodniczącego Komitetu Gospodarki Morskiej Krajowej Izby Gospodarczej, Rada w głosowaniu jednogłośnie wybrała na to stanowisko p. Jerzego Lewandowskiego, Sekretarza Generalnego KIGM. Kolejnymi punktami posiedzenia były: przyjęcie stanowiska w sprawie opracowania „Odbudowa floty Pod polską banderą” przekazanego Wicepremierowi Rządu RP p. Mateuszowi Morawieckiemu. Po wnikliwym zapoznaniu się z opracowaniem Rada w całości zaakceptowała jego treść oraz wnioski. Jednocześnie w swym stanowisku Rada zwróciła się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej p. Marka Gróbarczyka o podjęcie działań aby zawarte w opracowaniu wnioski zostały zrealizowane i polska bandera przestała być tylko pojęciem historycznym. KIGM jako, organizacja samorządu gospodarczego, skupiająca 120 podmiotów sektora gospodarki morskiej, dysponująca gronem kompetentnych ekspertów, zadeklarowała wolę pomocy i współpracy w działaniach na rzecz odbudowy floty pod polską banderą. W drugiej części posiedzenia, stanowisko zostało zaprezentowane obecnej Przewodniczącej Komisji Sejmowej Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, posłance na Sejm RP, p. Dorocie Arciszewskiej-Milewczyk, oraz zaproszonym członkom Rady KIGM POR oraz innym zaproszonym gościom. Następnie Radosław Stefaniak Sekretarz Polskiego Związku Zarządców Statków przedstawił prezentację na temat skutków prawnych wprowadzenia wielostronnej Konwencji Podatkowej MLI, po czym, w obecności pani Przewodniczącej oraz wszystkich zainteresowanych, temat został poddany dyskusji.

 

Fotorelacja na stronie: Tutaj