Agent Okrętowy

zapraszamy do zapisów na kurs podstawowy

na

Agenta Okrętowego

dotyczący kompleksowej obsługi statków w portach polskich

(listopad/grudzień)

Kurs przeznaczony jest zarówno dla adeptów tej ciekawej profesji, osób początkujących chcących rozpocząć pracę w ww. zawodzie, jak również dla tych, którzy zawód ten już wykonują i chcą poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę.

Od kandydatów na kurs wymagamy co najmniej wykształcenia średniego oraz znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na przyswojenie fachowej terminologii. Kursanci uczestniczący w zajęciach otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu, które stanowić będzie potwierdzenie określonego zakresu wymaganej wiedzy teoretyczne (wykonywanie zawodu Agenta Okrętowego nie wymaga posiadania licencji czy specjalnych uprawnień).

Program szkolenia przewiduje następujące zagadnienia: Armator, Statek, Port, Agent Morski i Makler Morski, Funkcje Agenta w obrocie portowo-morskim, Dokumentacja związana z funkcjami Agenta Morskiego, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), program PHICS.

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych.. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie KIGM w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24

Liczba uczestników ze względów jakościowych to 15 osób na jednym kursie.

Kurs poprowadzi mgr inż. Mariusz Królczyk

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt na: kigm@kigm.pl