komentarz do wyroku wydanego przez WSA w Gdańsku, który odnosi się do zasad zastosowania stawki VAT 0%.

W imieniu Członka naszej Organizacji, firmy Deloitte, przekazujemy komentarz do wyroku wydanego przez WSA w Gdańsku, który odnosi się do zasad zastosowania stawki VAT 0%.

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zakres prowadzonej przez Państwa działalności, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wydany w ostatnim czasie korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (sygn. I SA/Gd 1221/17), który dotyczy zasad stosowania stawki 0% dla dostaw części i wyposażenia do jednostek pływających na mocy art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Wyrok wydany został w odniesieniu do interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym w 2017 r. W wyroku tym sąd potwierdził, że dostawa części lub wyposażenia do określonych rodzajów jednostek pływających może zostać objęta stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana na rzecz pośredników (zdaniem sądu analizowany przepis wprowadza jedynie kryterium przedmiotowe, w szczególności nie wprowadza wymogów w odniesieniu do podmiotu, na rzecz którego dokonywana jest dostawa).

W konsekwencji, zdaniem sądu, jeżeli z okoliczności dostawy wynika, że części i wyposażenie dostarczane na rzecz pośrednika są przeznaczone do jednostek pływających, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wówczas możliwe jest zastosowanie stawki 0% VAT. W świetle orzeczenia nie jest zatem konieczne, by dostawa była realizowana na rzecz podmiotu będącego właścicielem danej jednostki (armatora).

Komentowane orzeczenie wydaje się bardzo korzystne dla podatników i może pozwolić im na znacznie szersze zastosowanie stawki 0% – niezależnie od etapu łańcucha dostaw czy statusu nabywcy części lub wyposażenia do statku. Niemniej jednak z uwagi na odmienne stanowisko Ministra Finansów (prezentowane w wydawanych interpretacjach indywidualnych, jak i w wyjaśnieniach z dnia 22 grudnia 2016 r., zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej) należy zwrócić uwagę, iż nadal stosowanie stawki 0% może wiązać się z potencjalnym sporem z organem podatkowym

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa pomocne.Jeśli chcieliby Państwo bliżej omówić poruszany temat, oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisemnego uzasadnienia wyroku i naszym szerszym komentarzem.

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/Przemysl-morski-i-stoczniowy/Articles/biuletyn-podatki-i-prawo-w-branzy-morskiej-i-stoczniowej/stawka-0-vat-na-sprzedaz-czesci-do-jednostek-plywajacych.html?cq_ck=1511271191965

Kontakt: Anna Lewińska, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte, email: alewinska@deloittece.com.