Przygotowania do Polskiego Dnia Morza na Słowacji. Wizyta studyjna KIGM.

22 listopada 2017 w ramach przygotowywania Polskiego Dnia Morza w Bratysławie 2018, delegacja Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, odbyła wizytę studyjną na Słowacji. KIGM reprezentowali: przewodniczący Rady KIGM Adam Meller, sekretarz generalny KIGM Jerzy Lewandowski oraz dyrektor biura KIGM Rafał Machowiak.

 

Wizyta została zorganizowana przez Ambasadę RP w Republice Słowackiej. Obejmowała spotkania z członkami polskiego poselstwa zaangażowanymi w organizację Dnia Morza i promocję polskiego biznesu na Słowacji. Z ambasadorem RP na Słowacji p. Leszkiem Soczewicą oraz zastępcą ambasadora i kierownikiem wydziału polityczno-ekonomicznego p. Piotrem Samerkiem, rozmawiano  na temat formuły Dnia Morza, oddźwięku ostatnich dwóch edycji, zainteresowaniem Słowaków ofertą polskich portów. Zastanawiano się nad jak najlepszym przygotowaniem kolejnego wydarzenia na Słowacji w przyszłym roku, a także możliwością przygotowania wizyt studyjnych biznesu słowackiego w polskich portach.

Spotkano się również z reprezentantami miejscowych mediów branżowych zainteresowanych Dniem Morza i promocją polskich portów, przedstawicielem ministerstwa transportu Słowacji oraz przedstawicielami biznesu jak na przykład kolejami austriackimi działającymi na Słowacji. Odwiedzono fabrykę Samsunga w  Galancie, gdzie spotkano się z osobami odpowiedzialnymi za import komponentów do produkowanych tam telewizorów. Nawiązano również nowe kontakty z przedstawicielami organizacji samorządów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą branżą transportową.

Foto link tu.