Spotkanie na temat edukacji dla potrzeb gospodarki morskiej

30 listopada 2017 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, odbyło się spotkanie Rady i członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego KIGM z wiceprezydentem Gdyni, panem Bartoszem Bartoszewiczem na temat edukacji dla potrzeb gospodarki morskiej. Gdynia od dwóch lat prowadzi wielorakie działania mające na celu zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodach przydatnych dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Dotychczas udaje się sukcesywnie dokształcać nauczycieli, organizować staże oraz praktyki dla uczniów, a budynki szkół rewitalizować, stwarzając atrakcyjne miejsca kształcenia. Pomimo dostępności szkół, gdzie przyjmowani są wszyscy chętni, wciąż brakuje uczniów i brak jest symptomów wskazujących na zmiany w tym zakresie. Zadaniem dla wszystkich partnerów oświaty jest promowanie tego rodzaju kształcenia. Pomocna może być w tym koncepcja rozbudowy internatów, która przyciągnęłaby uczniów z południa Polski oraz poprawa połączeń komunikacyjnych z miejscowościami poza skupiskami miejskimi. Zarówno wiceprezydent jak i przedsiębiorcy zadeklarowali wolę współpracy w zakresie pozyskiwania kandydatów do kształcenia w zawodach morskich jak i umożliwienia im praktyk i staży w okresie nauki w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej. Zwiększenie zainteresowania kształceniem dla gospodarki morskiej jest bowiem ważnie nie tylko dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej, ale biorąc pod uwagę jej wpływ na dochody państwa, dla całej gospodarki narodowej.