Rada Oddziału Pomorskiego – Spotkanie z posłem Marcinem Horałą

15 stycznia 2018 w Szkole Morskiej w Gdyni odbyła się pierwsza w tym roku Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Po posiedzeniu Rady odbyło się spotkanie z posłem na Sejm RP, członkiem sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, p. Marcinem Horałą. Podczas posiedzenia Rady Oddziału KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego rozmawiano na następujące tematy: – pewnych trudności komunikacyjnych z władzami centralnymi odpowiedzialnymi za edukację dla gospodarki morskiej i koniecznością wzmożenia wysiłków dotarcia do osób odpowiedzialnych za ten dział edukacji; – planowanej konferencji dotyczącej kształcenia kadr na poziomie średnim technicznym, zawodowym dla gospodarki morskiej; konferencja ma się odbyć pod koniec kwietnia br, i będzie organizowana wraz z Specjalną Pomorską Strefą Ekonomiczną; – wizyty studyjnej biznesu słowackiego na pomorzu gdańskim organizowano z ambasadą RP w Bratysławie na przełomie maja i czerwca, oraz Polskim Dniu Morza na Słowacji, który ma się dobyć jesienią bieżącego roku w Żylinie. Oprócz biznesmenów słowackich w tym roku w wydarzeniu mają wziąć udział również przedstawiciele firm z Czech. Na posiedzeniu również miało miejsce wystąpienie pana Zbigniewa Jasia, Prezesa Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM, który opowiedział o planach pracy nowego kolegium Sądu (wybranego w listopadzie ubiegłego roku), oraz zachęcał zebranych przedsiębiorców do korzystania z arbitrażu i mediacji, a tym samym do usług MSA. Po zakończeniu posiedzenia miało miejsce spotkanie z posłem na Sejm RP, członkiem sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej panem Marcinem Horałą. Rozmawiano na wiele tematów związanych z gospodarką regionu; w szczególności z gospodarką morską. Poruszono kwestie możliwego połączenia Lotosu z Orlenem, możliwych zagrożeń dla polskich portów związanych z planowaną budową Via Carpatia, stanowiskiem władz co do kontaktów biznesowych z Białorusią, promocji polskiej edukacji morskiej za granicą, budowy promów w Szczecinie, średnio- i długoterminowej wizji władz co do funkcjonowania obok siebie portów w Gdyni i Gdańsku w aspekcie ich współpracy i zakresu konkurencji. Podczas rozmowy omawiano również sprawy szczególnie ważne z punktu widzenia funkcjonowania i perspektyw rozwoju portu w Gdyni takich jak. „droga czerwona” (perspektywa budowy) oraz linia kolejowa 201 (odcinek Kościerzyna-Maksymilianowo), oraz planów rozbudowy miasta w okolicach terenów przyportowych. rm.

Zdjęcia ze spotkania na stronie fb