Gospodarcze Otwarcie Roku 2018

Krajowa Izba Gospodarcza 21 lutego zaprasza na konferencję: Gospodarcze Otwarcie Roku. Fundusze VC: nowy wymiar finansowania innowacji w MŚP

Idea
Coroczna konferencja Gospodarcze Otwarcie Roku jest wydarzeniem, podczas którego czołowi polscy przedsiębiorcy, politycy i eksperci z sektora finansowego rozmawiają o prognozach, zagrożeniach i szansach dla Polski, Europy i świata w rozpoczynającym się roku. Konferencja ma zasięg ogólnopolski (streaming online), a formułowane podczas wydarzenia prognozy są szeroko komentowane w mediach. Każdego roku w wydarzeniu uczestniczy ok. 150 przedsiębiorców z sektora MŚP.

Edycja 2018
Podczas tegorocznej edycji chcemy porozmawiać przede wszystkim o profesjonalizacji polskiego rynku Venture Capital oraz nowych programach akceleracji i transferu technologii, a także związanych z tym możliwościach pozyskiwania finansowania i perspektywach inwestycyjnych dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw.

Obszary tematyczne
profesjonalizacja polskich funduszy Venture Capital,
programy publiczne: Bridge Alfa, Scale Up, Siec Otwartych innowacji,
smart money,
innowacyjne MŚP – dobre praktyki, inwestycyjne case studies,
nowe instrumenty finansowe,
platformy transferu technologii,
start in Poland – instrumenty dla innowacyjnych firm.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz rejestracja na stronie KIG