Spotkanie z przedstawicielami biznesu chorwackiego w Urzędzie Miasta Gdyni

12 marca 2018 w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie z przedstawicielami biznesu chorwackiego, którzy odwiedzali Trójmiasto z inicjatywy i na zaproszenie firmy Deep Ocean Technology Sp. z o.o. z Gdyni.

Stronę chorwacką reprezentowali – Ivan Soža, przewodniczący Regionalnej Izby Miasta Šibenik oraz jako przedstawiciel Chorwackiej Izby Handlowej, oraz Josko Bacelic – przewodniczący Organizacji Turystycznej regionu Krapanj-Brodarica. Stronę polską reprezentował pan Ryszard Toczek Naczelnik Wydziału Współpracy i Analiz Samorządowych w UM Gdynia, Wiesław Niechwiedowicz z Polskiej Izby Turystyki, oraz dr Jerzy Lewandowski – Sekretarz Generalny KIGM i Rafał Machowiak – dyrektor biura KIGM.

Chorwaci zachęcali do inwestowania w swoim kraju zarówno w przemysł turystyczny jak i związany z branżą morską. Widzą możliwość zaangażowania polskich stoczni w remonty i budowę chorwackiej floty promowej czy kabotażowej czy również współpracy związanej z budową wodnych obiektów rekreacyjnych takich jak np. podwodne hotele – oferowane przez Deep Ocean Technology (http://www.deep-ocean-technology.com/pl.html)

Z inicjatywy miasta Gdyni rozmawiano również na temat projektu przedłużenia korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk – na południu od Kopru przez Rijekę po Dubrownik (obecnie prowadzi on Słowenii jedynie do Kopru, Słowenia) – a na północy przez Gdynię do Karskrony (Szwecja). Inicjatywa ta spotkała się z zainteresowaniem gości z Chorwacji i temat ten będzie dalej rozwijany. Zapowiedzieli pozyskiwanie poparcia dla projektu nawet na poziomie prezydenta kraju.