Zmiana terminu kursu „Dochodzenie roszczeń w transporcie morskim”

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni serdecznie zaprasza 27 kwietnia 2018r. na nowe szkolenie pt. „Dochodzenie roszczeń w transporcie morskim”.

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie specyfiki transportu towarów, wyjaśnienie podstawowych zagadnień z tym związanych. 

Uczestnik szkolenia będzie potrafił wskazać źródło przepisów związanych z zaistniałą  szkodą
w transporcie morskim oraz pozna ogólną procedurę dochodzenia roszczeń.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

– Jaka dokumentacja występuje w transporcie morskim?

– Za co odpowiada przewoźnik a za co frachtujący? 

– Jak się zabezpieczyć w przypadku powstania szkody będąc frachtującym albo przewoźnikiem?

– Jakie należy podjąć kroki po powstaniu szkody?

– Jak nie popełnić błędów podczas postępowania reklamacyjnego.

– Jak się bronić w przypadku roszczeń?

Szkolenie skierowane jest do specjalistów z działów: eksportu, importu, spedycji, logistki, transportu, reklamacji oraz zaopatrzenia.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

Koszt szkolenia: 800 zł brutto

Szkolenie poprowadzi Mariusz Królczyk – prawnik, wykładowca. Prawnik zarządzający w Kancelarii Prawnej Griffin z Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji
z dyplomem magistra prawa oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa z dyplomem inżyniera. Należy do wąskiej grupy prawników w skali całego kraju, którzy łączą specjalistyczną wiedzę prawniczą z techniczną wiedzą inżyniera. Wykładowca prawa w Szkole Morskiej w Gdyni oraz w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. Posiada bogate doświadczenie
w zakresie doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży morskiej, transportowej, stoczniowej.  Ponadto posiada wiedzę praktyczną w sprawach związanych
z gospodarką morską.

Zainteresowanych szkoleniem prosimy o kontakt: kigm@kigm.pl