„Uczeń – pracownik w gospodarce morskiej”

17 kwietnia w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii odbyło się Seminarium „Uczeń – pracownik
w gospodarce morskiej”. Organizatorami wydarzenia była Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Krajowa Izba Gospodarki Morskiej.

W wydarzeniu uczestniczyli p. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, reprezentanci z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy/PORP, Zarządu Morskiego Portu Gdynia, przedstawiciele szkól oraz firm zaproszonych przez PSSE i KIGM należących do rożnych sektorów gospodarki morskiej.

W trakcie seminarium rozmawiano na temat aktualnego stanu pomorskiego rynku pracy. Zaprezentowano Barometr Zawodów 2018 ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej.  Zarząd Morskiego Portu Gdynia przedstawił wyniki przeprowadzonej ankiety na temat „Zapotrzebowania terminali portowych na absolwentów szkół średnich technicznych i zawodowych oraz szkolenia ustawicznego”. Omówiono również nowe podstawy programowe kształcenia zawodowego, aktualny stan prawny w dziedzinie szkolnictwa zawodowego oraz nowych możliwości wpływania przedstawicieli pracodawców na proces kształcenia w szkołach branżowych i technikach.

W wprowadzeniu do panelu dyskusyjnego wystąpili przedstawiciele: Ośrodka Rozwoju Edukacji
z Warszawy, Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Seminarium zakończyła dyskusja m.in. na temat możliwości modernizacji programów nauczania, praktyk zawodowych i ich sposobu realizacji.

Bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji seminarium Szkole Morskiej, Zarządowi Morskiego Portu Gdynia, Bałtyckiemu Terminalowi Kontenerowemu.