6 Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność, w imieniu organizatorów wydarzenia, poinformować, że ruszyła rejestracja na 6. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie.

Tegoroczny kongres odbędzie się w dniach 15-16 czerwca. Jego program obfituje w dyskusje, prelekcje i wystąpienia, które obejmować będą różne aspekty gospodarki morskiej – m.in. żeglugę morską i śródlądową, stocznie, porty, rybołówstwo oraz zagadnienia związane z turystyką, infrastrukturą, ekologią i edukacją morską.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie będzie wydarzeniem wyjątkowym, gdyż towarzyszyć będzie obchodom Światowych Dni Morza – najważniejszego święta morskiego Narodów Zjednoczonych.

Zapraszamy do udziału w Kongresie. W celu zgłoszenia udziału prosimy skorzystać z formularza rejestracyjnego>>