Sprawozdanie z Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

W dniu 24.05.2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej odbyła się Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Obradom przewodniczył p. Adam Meller – przewodniczący Rady KIGM.

Podczas posiedzenia Rady zostały przyjęte materiały na XIX. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków KIGM w tym: sprawozdanie z działalności Rady KIGM, Sekretarza Generalnego i biura KIGM, a także sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

Rada podjęła uchwałę o zwołaniu XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM w dniu 20 czerwca o godzinie 11:30 (pierwszy termin) 12:00 (drugi termin). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Zarządu Portu Morskiego Gdynia, ulica Rotterdamska 9.

Zgodnie z porządkiem obrad Rada rozpatrzyła także i zaakceptowała zmiany w regulaminie Nagrody Honorowej KIGM „Bursztynowa Kaczka” i Wyróżnień Honorowych KIGM „Bursztynowe Jajko”, wprowadzające do regulaminu oprócz zmian formalnych, zmianę w postaci nowego wyróżnienia dla osoby fizycznej, za niekwestionowany wkład w rozwój gospodarki morskiej i organizacji morskiego samorządu gospodarczego „Wyróżnienie Honorowe KIGM „Bursztynowy Ster”