Wizyta radcy ministra p. Krzysztofa Strzałki – desygnowanego na ambasadora RP na Słowacji

14 czerwca 2018, tydzień po wizycie studyjnej delegacji słowacko-czeskiej branży TSL zorganizowanej przez KIGM we współpracy z ambasadą RP na Słowacji, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej gościł pan radca-ministrem Krzysztof Strzałka, desygnowany na ambasadora RP w Bratysławie‎. Izbę reprezentowali Sekretarz Generalny dr Jerzy Lewandowski i dyrektor biura Rafał Machowiak.

Rozmawiano o współpracy Izby z ambasadą w zakresie promowania na Słowacji polskich portów morskich, firm i instytucji związanych z branżą morską, o poprzednich Polskich Dniach Morza na Słowacji, zeszłotygodniowej wizycie oraz planach na przyszłość. Pan ambasador potwierdził chęć kontynuowania dotychczasowej współpracy z Izbą w tej materii, podkreślając jednocześnie, że sprawy ekonomiczne, w tym promocja polskich portów, stanowić będą dla niego ważny element jego pracy.

Podniesiono również kwestie dotyczące obrotu handlowego między Republiką Słowacji a Polską, osiągnięciach i trudnościach, dostępności infrastruktury drogowej i kolejowej po obu stronach granicy, perspektyw inwestycyjnych w ramach korytarza TEN-T, i znaczenia jego możliwego przedłużenia do regionu Blekinge w Szwecji; potencjału i zagrożeń jakie daje budowa Via Carpatia czy stopnia konkurencyjności portów na Adriatyku w stosunku do naszych portów jako miejsca obsługi towarów z i na Słowację. Poruszono także tematy dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej u naszych słowackich sąsiadów.

Pan ambasador ma objąć placówkę w Bratysławie w okresie wakacyjnym tego roku.

RM