A MOŻE AKREDYTYWA? Elastyczne narzędzie w transakcjach międzynarodowych

Szanowni Państwo

zapraszamy na warsztaty organizowane przez ING Bank „A MOŻE AKREDYTYWA? Elastyczne narzędzie w transakcjach
międzynarodowych”

WPROWADZENIE – ISTOTA AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ

* Akredytywa a kontrakt
* Akredytywa a towar / usługa
* Incoterms 2010

AKREDYTYWA IMPORTOWA JAKO ODPOWIEDŹ NA PROBLEMY I RYZYKA W TRANSAKCJACH
IMPORTOWYCH

* Ryzyko braku środków na zapłatę za towar, ryzyko nieterminowej
dostawy, ryzyko towaru złej jakości, ryzyko nowego dostawcy
* Korzyści dla importera

AKREDYTYWA EKSPORTOWA JAKO ODPOWIEDŹ NA PROBLEMY I RYZYKA W
TRANSAKCJACH EKSPORTOWYCH

* Ryzyko braku lub opóźnionej zapłat, ryzyko odstąpienia od
zamówienia przez kontrahenta, ryzyko kraju i banku kontrahenta
* Możliwość otrzymania wcześniejszej zapłaty bez konsekwencji dla
kontrahenta – dyskonto należności z akredytywy eksportowej
* Korzyści dla eksportera

JAK PRZYGOTOWAĆ ZGODNE DOKUMENTY (NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY W
PRZYPADKU NAJBARDZIEJ POPULARNYCH DOKUMENTÓW)

* Faktura handlowa
* Konosament/CMR
* Inne

Zainteresowanych warsztatami prosimy o kontakt kigm@kigm.pl