Projekt ustawy o rynku pracy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczony został projekt ustawy o rynku pracy

https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/rynek-pracy/projekt-ustawy-o-rynku-pracy-/

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie uwagi i opinii do przedmiotowego projektu na adres kdworznik@kig.pl do 26 lipca br.