Polski Dzień Morza na 8. Konferencji CMDTUR 2018

Szanowni Państwo.
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
w Gdyni jest jednym z trzech głównych patronów 8. Konferencji CMDTUR 2018 w Zylinie na Słowacji (4-5.10.2018) https://fpedas.uniza.sk/~cmdtur/en/

Międzynarodowa Konferencja CMDTUR organizowana przez Uniwersytet w Żylinie skierowana jest do podmiotów i osób związanych z branżą TSL terenów Słowacji oraz Republiki Czeskiej. Odbywa się co dwa lata. W tegorocznej – ósmej edycji – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej będzie odpowiedzialna za przygotowanie nowej sekcji Konferencji – tj. sekcji odnoszącej się do transportu morskiego pod roboczym tytułem „Polskie porty dla podmiotów słowackich”.

Stworzenie i organizacja sekcji jest kontynuacją organizowanego przez KIGM wraz z Ambasadą RP na Słowacji, Polskiego Dnia Morza w Bratysławie, które miało i ma na celu promowanie oferty polskich portów morskich oraz innych podmiotów zawiązanych z transportem morskim wśród potencjalnych partnerów biznesowych na Słowacji.

Nasza sekcja będzie miała miejsce podczas pierwszego dnia dwudniowej Konferencji.

W założeniu podczas sesji ogólnej, plenarnej będzie miała miejsce prezentacja zachęcająca do udziału w naszej sekcji z informacją o charakterze bardziej ogólnej – dlaczego warto eksportować/importować przez nasze porty. Następnie planowany jest panel strony polskiej oraz przedstawicieli biznesu słowackiego nt. możliwości współpracy, oczekiwań obu stron, ewentualnych problemach oraz perspektywach rozwoju stosunków handlowych, inwestycji infrastrukturalnych po obu stronach granicy itp.Po panelu odbędą się prezentacje poszczególnych ofert polskich portów, terminali oraz firm.

 

Co do szczegółów organizacyjnych oraz kosztów prosimy o kontakt z dyrektorem biura KIGM – Rafałem Machowiakiem – dyrektor.biura@kigm.pl, tel. 58 661 53 75

Rejestracja zainteresowanych podmiotów odbywa się do 21 sierpnia. br.