Oferty polskich portów dla słowackiego biznesu.

4 października 2018 w Żylinie na Słowacji, odbyła się 8. Międzynarodowa Konferencja CMDTUR 2018. Konferencja CMDTUR organizowana jest przez Uniwersytet w Żylinie, odbywa się co dwa lata i skierowana jest do przedsiębiorców oraz naukowców branży TSL ze Słowacji i zagranicy. Podczas tegorocznej edycji jedna sekcja zatytułowana „Oferty polskich portów dla słowackiego biznesu” została całkowicie poświęcona polskim portom. Patronat nad wydarzeniem objęli Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie oraz Słowacko-Polska Izba Handlowa.

Uczestnicy Konferencji zostali powitani przez organizatorów a także przez Ambasadora RP w Republice Słowackiej pana Krzysztofa Strzałkę, który przedstawił zakres współpracy polsko-słowackiej wskazują na istniejące już kontakty handlowe, a także na potencjał szerszej współpracy, w tym przy wykorzystaniu naszych portów.

Podczas sesji plenarnej prof. Maciej Matczak z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przestawił temat: New possibilities for the use of Polish ports in logistics.

Po obiedzie podczas sekcji zadedykowanej polskim portom wystąpili przedstawiciele trzech zarządów portów oraz dwóch terminali kontenerowych.

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia z prezentacją New turning basin and other advantages of the Port of Gdynia transport mode (prezentował Jakub Koczara)

– Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście z the Best Choice for Slovak and Czech Customers

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk – Leading Hub for Central Europe

– DCT Gdańsk S.A.- Gate for Central and Eastern Europe

– Gdynia Container Terminal – Shortsea and Feeder Terminal with Direct Call Opportunities

Misja do Żyliny była kontynuacją działań Krajowej Izby Gospodarki Morskiej mających na celu promocję polskich portów na rynku Słowackim. W latach ubiegłych w nieco innej formie prezentowano ofertę naszych portów w Bratysławie podczas czerwcowego Polskiego Dnia Morza na Słowacji. W tym roku w czerwcu, na zaproszenie KIGM i Ambasady RP na Słowacji, słowacko-czeska delegacja odwiedziła port w Gdańsku i w Gdyni.

Warto również zaznaczyć, że podczas Konferencji miało miejsce zacieśnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni oraz Uniwersytetem Żylińskim w Żylinie. Przedstawiciele władz uczelni w osobie prof. Macieja Matczaka oraz prof. Milosa Poliaka, podpisali umowę dotyczącą wymiany studentów i kadry naukowej w ramach programu Erasmus Plus.

fotogaleria

poniżej linki do relacji uczestników misji:

https://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/aktualnosci/1229-polskie-porty-dla-podmiotow-slowackich

http://www.portgdansk.pl/wydarzenia/port-gdansk-hubem-transportowym-dla-slowacji