Znaczenie ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw – Seminarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium „Znaczenie ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, które odbędzie się dnia 15 października 2018 r. od godz. 13.00 w sali „Polskie Niebo” gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku.

Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia związane z wartością wynalazków i patentów dla tworzenia oraz komercjalizacji innowacji technicznych, a także rolą znaków towarowych w kontekście kreowania marki w przestrzeni rynkowej. Przedstawione zostaną przykłady badań patentowych oraz wykorzystania informacji patentowej w cyklu prac badawczo-rozwojowych. Omówione zostaną także aktualne formy wspierania działalności przedsiębiorstw poprzez możliwość uzyskania ulg finansowych, wynikających z podjętych przedsięwzięć innowacyjnych oraz ich komercjalizacji.

Seminarium jest wydarzeniem na które zapraszamy zarówno przedsiębiorców, w szczególności podmioty zrzeszone we wszystkich obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, jak i przedstawicieli start-up’ów i scale-up’ów, pracowników naukowych uczelni i działów B+R oraz osoby zainteresowane tematem szeroko rozumianych innowacji.

Uwzględniająć specyfikę Państwa działalności, zapraszamy do udziału w seminarium reprezentantów Państwa jednostek. Zgłaszamy się także z serdeczną prośbą o dalszą dystrybucję informacji o spotkaniu wśród potencjalnych zainteresowanych uczestników (przesłanie dalej informacji po Państwa bazach / newsletterach / zamieszczenie na stronie internetowej).

Prosimy o potwierdzenie udziału w Seminarium do dnia 12 października 2018 r. na adres mailowy: b.lesner@pomorskie.eu