Posiedzenie Rady Pomorskiego Oddziału Regionalnego KIGM

19 października w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady Pomorskiego Oddziału Regionalnego KIGM.

Głównym tematem spotkania była prezentacja filmu “Przywrócić Polską Banderę” zrealizowanego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Statków oraz sprawozdanie z działań Stowarzyszenia mającego na celu uświadomienie oraz zmobilizowanie organów decyzyjnych RP do wprowadzenia odpowiednich zmian przepisów, które doprowadzą do przywrócenia polskiej bandery. Przywrócenie polskiej bandery nie jest celem samy w sobie. Statki pływające pod polską banderą (nie tylko polskich właścicieli) to odpowiedni tonaż, który przekłada się na siłę głosów danego państwa w organizacjach międzynarodowych związanych z eksploatacją i ochroną morza.

Dochodzi do paradoksu, w którym polskie statki (jest ich niecała setka, w większości należących do skarbu państwa), zarejestrowane pod obcymi banderami, „głosują swym tonażem” za krajami swych bander, często wbrew interesom Polski.

Powrót pod polską banderę to również wymierne korzyści ekonomiczne dla państwa. O szczegółach można dowiedzieć się z zamieszczonego filmu.
https://www.facebook.com/135234369999730/videos/1477201882413395/

W dalszej części posiedzenia poruszono temat systemu edukacji morskiej w Polsce i poprawie jego funkcjonowania. Zwrócono również uwagę na spadającą ilość kandydatów w placówkach kształcących w zawodach związanych z pracą na statku, w szczególności na kierunkach mechanicznych. Stwierdzono, że konieczna jest promocja tych zawodów wśród młodych ludzi. W związku z powyższym postanowiono zawrócić się z prośbą do odpowiednich ministrów o spotkanie w ww. spawach.