Konsultacje społeczne w KIGM 7 grudnia 2018

7 grudnia br. w siedzibie KIGM w Gdyni odbyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, Członkowie KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego reprezentujący szkolnictwo morskie – wyższe i zawodowe – wyrazili swe opinie co do proponowanych zmian oraz przyjęli jednogłośnie swoje propozycje, przygotowane w odpowiedzi na prośbę MGMiŻŚ.

Proponowane zamiany odnosiły się m.in.. do sprecyzowania definicji ustawowych jak np. definicji „jachtu komercyjnego”. Przeredagowano treść i kolejność przepisów odnoszących się spraw formalnych, np. do uznawania dyplomów-wyszkształcenia obcokrajowców, do obowiązku odnawiania dokumentów w morskich jednostkach edukacyjnych. Jednocześnie zaproponowano, ujednolicenie terminologii używanej w projekcie oraz odwoływanie się w projekcie ustawy do polskich przepisów implementujących Konwencje STCE niźli do samej Konwencji. Zasugerowano by nie używać sformułowań o „wysokich wymaganiach Konwencji”, gdyż Konwencja jako taka, jest wyznacznikiem minimum wymogów, natomiast standardy wynikające z polskich regulacji stoją na poziomie dużo wyższym.