Dzienne archiwum: 8 lutego 2019

Edukacja morska w MGMiŻŚ

29 listopada ubiegłego roku Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny (KIGM ROP) wystąpiła do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z prośbą o spotkanie z ministrem lub jego przedstawicielem z członkami Izby reprezentującymi szkoły, uczelnie i jednostki edukacyjne zajmujące się przygotowaniem do zawodu nauczania. Celem spotkania miało być przedyskutowanie różnych, bieżących i przewidywalnych problemów […]

Czytaj dalej