Zmarł Andrzej Kisielewski – ekspert KIGM

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Śp. pana Andrzeja Kisielewskiego
znakomitego specjalisty, eksperta KIGM,
przez wiele lat współpracującego ściśle z Komisariatem Awaryjnym przy KIGM.

*

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają:
Władze, pracownicy Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.
Komisariat Awaryjny przy KIGM

*

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.