Posiedzenie Rady Oddziału Pomorskiego KIGM

22 lutego 2019 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady Oddziału Pomorskiego KIGM. Podczas spotykania przewodniczący Rady Oddziału pan Krzysztof Michnal zreferował zebranym spotkanie, w którym brał udział jako przedstawiciel KIGM, w MGMiŻŚ, a które dotyczyło edukacji morskiej – głównie marynarzy. (relację ze spotkania można przeczytać na naszej stronie: „klikając” tu).

Na posiedzeniu poruszono również kwestie dotyczące kształcenia kadr na poziomie zawodowym, w szczególności na potrzeby portów i ich terminali. Nadal istnieje duże zapotrzebowanie na sztauerów, dokerów, operatorów maszyn portowych oraz innych pracowników terminali, a biorąc pod uwagę zarówno wzrost przeładunków oraz starzejącą się kadrę problem ten stanie się niezmiernie istotny dla funkcjonowania portów. W związku z tym omówiono dotychczasowe kroki jakie dotychczas zostały przedsięwzięte w celu zwiększenia współpracy portu i terminali z ośrodkami kształcącymi w potrzebnych zawodach oraz zreferowano prace obecnie trwające a mające zmienić niepokojący trend.

Kolejnym tematem było kwestia rozbudowy portu w Gdyni, ograniczenia i problemy wynikające z jego lokalizacji w zasadzie w centrum miasta. Rada Oddziału postanowiła skonsultować się ww. kwestii z Zarządem Portu i podjąć wszelkie starania mające na celu wsparcie podjętych przez ZMP Gdynia działań zmierzających do poprawy tej sytuacji.

Nawiązano do wniosku Oddziału Pomorskiego do Rady KIGM, dotyczącego „Przywrócenia polskiej bandery” i wsparcia w doprowadzeniu do dialogu pomiędzy Polskim Związkiem Zarządców Statków oraz Związkiem Armatorów Polskich w sprawie projektu zmian ustawowych zaproponowanych przez PZZS. Sekretarze Generalny KIGM, przedstawił rozmowę jaką odbył z prezesem Związku Armatorów Polskich, panem Pawłem Brzezickim, i zaznajomił uczestników spotkania z częścią kwestii, które mogą wydawać się sporne, i co do których ZMP wyraża swe wątpliwości. Poinformował również, że dalsze rozmowy w tej sprawie będą prowadzone w najbliższym czasie.