Seminarium Szkoleniowo – Integracyjne, Międzyzdroje 2019

W dniach 28 lutego – 2 marca 2019 r. w hotelu Golden Tulip w Międzyzdrojach odbyła się  V edycja Seminarium Szkoleniowo – Integracyjnego zorganizowanego przez Zachodniopomorski Klaster Morski we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej. W seminarium uczestniczyło blisko 70 osób.

Dyskutowano  głównie o zwycięskich 24 projektach firm stoczniowych, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach konkursu Działanie 1.5 dla przemysłu stoczniowego a także omówiono zasady rozliczenia dotacji. Wartość przyznanych dotacji przez Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego to ponad 30 mln zł.

Równie ważną częścią spotkania była Debata Stoczniowa m.in. o  promach ro-pax,  zielonej stoczni, Funduszu Armatorskim oraz prezentacja strategii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Funduszu Rozwoju Spółek S.A. w zakresie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” i Stoczni Szczecińskiej sp. z o.o.

Inne interesujące tematy to programy dotacyjne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotacje i ulgi podatkowe zwiększające inwestycje w innowacje, uregulowania prawne holowania kadłubów i bloków okrętowych z punktu widzenia Inspektoratu Bezpieczeństwa Żeglugi, odpowiedzialność podwykonawców związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów ze stocznią krajową i zagraniczną, prezentacja firmy Kongsberg, dyskusja o statkach autonomicznych z projektu KIS 15, współpraca lokalnych firm stoczniowych oraz zasady zatrudniania cudzoziemców w naszej branży