Zgłaszanie kandydatur do nagrody Honorowej i Wyróżnień KIGM.

Sekretarz Generalny KIGM informuje, że rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatur do Nagrody Honorowej KIGM „Bursztynowa Kaczka”, Wyróżnień Honorowych „Bursztynowe Jajko” oraz Wyróżnienia Honorowego „Bursztynowy Ster”.

Kandydatury zgłaszać mogą organizacje wyszczególnione w Regulaminie Nagród i Wyróżnień oraz inne organizacje, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.

Termin zgłaszania: 15 kwietnia 2019.

Regulamin i ankieta zgłoszeniowa znajdują się na stronie www.kigm.pl (zakładka Nagroda KIGM).