Posiedzenie Rady KIGM, 25 marca 2019

W dniu 25 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Rada zapoznała się z informacją Sekretarza Generalnego o realizacji budżetu w 2018 r., przyjęła projekt budżetu na rok 2019 oraz projekt głównych kierunków działalności na 2019.
.
W dyskusji Członkowie Rady podkreślali konieczność zintensyfikowania działalności na rzecz kształcenia dla potrzeb gospodarki morskiej, likwidacji barier utrudniających rozwój portów oraz poprawę efektywności działań promocyjno-informacyjnych.

Rada dokonała również zmiany w swoim składzie. W miejsce dra hab. inż. kpt. ż.w. Andrzeja Bąka, prof. AM w Szczecinie wybrała dra inż. kpt. ż.w. Arkadiusza Tomczaka, prof. AM w Szczecinie.

Rada przyjęła również nowych Członków KIGM: Centrum Nowych Kompetencji Sp. z o.o. i Lamal Sp. z o.o.