Spotkanie gospodarcze z Kongo (DRK)

Zapraszamy na Journée Économique – spotkanie gospodarcze poświęcone Demokratycznej Republice Konga (DRK), które odbędzie się 24 kwietnia 2019 w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, ul Trębacka 4, w dniu  w godzinach 10.30 – 12:30

W związku z wizytą w Polsce delegacji z Republiki Demokratycznej Konga pod przewodnictwem Dyrektor Generalnej Agencji ds. Inwestycji (ANAPI), Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ambasada Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, zapraszają na Journée Économique – spotkanie gospodarcze poświęcone Demokratycznej Republice Konga (DRK) oraz możliwościom współpracy na tym afrykańskim rynku. W składzie delegacji kongijskiej będą również inni przedstawiciele Agencji ds. Inwestycji ANAPI, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz sektora prywatnego.

Demokratyczna Republika Konga od kilku lat znajduje się na drodze do stabilizacji politycznej i społecznej, co pozwoliło na podjęcie odbudowy gospodarki narodowej. Obecnie realizowany jest program wspierający rozwój gospodarki tzw. Programme d’urgence pour les 100 premiers jours du Chef d’Etat. Czynnikami, które mogą sprzyjać rekonstrukcji kongijskiej gospodarki są przede wszystkim bardzo bogate zasoby mineralne, warunki klimatyczne dogodne dla rozwoju rolnictwa, rybactwa i przemysłu drzewnego oraz duża liczba ludności (ponad 84 mln mieszkańców) i rozległy obszar, które czynią DRK jednym z największych rynków w Afryce.

DRK jest jednym z najbardziej zasobnych w bogactwa naturalne krajów afrykańskich – występują tu m.in. bogate złoża kobaltu, miedzi, kadmu, ropy naftowej, diamentów, złota, srebra, cynku, manganu, cyny, germanu, uranu, radu, boksytów, rudy żelaza i węgla.

Oprócz perspektyw nawiązania współpracy w sektorze wydobywczym, istnieje możliwość współpracy w zakresie realizacji priorytetowych dla gospodarki DRK projektów w ramach rolnictwa, infrastruktury – szczególnie związanych z budową dróg, kolei, budynków, sieci energetycznej, uzdatnianiem wody.

Spotkanie będzie okazją do dyskusji oraz bezpośrednich pytań do przedstawicieli instytucji rządowych RDK na temat realizowanego programu rekonstrukcji gospodarki RDK oraz potencjalnej współpracy dwustronnej, jak również okazją do prezentacji polskich firm i ich oferty dla kongijskich partnerów.

Zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne polsko-francuskie podczas spotkania.

Potwierdzenie udziału i rejestracja poprzez wypełnianie formularza rejestracyjnego tutaj

Kontakt

Agnieszka Salamończyk
tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl