Święto Morza w Gdyni na liście EMD!

Opublikowano: wtorek, 13, kwiecień 2021


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Święto Morza w Gdyni zostało wpisane na listę wydarzeń europejskich świąt związanych z morzem w Europie, która kwalifikuje nasze wydarzenie jak na miarę – co najmniej - europejską. (European Maritime Day – EMD).

Na stronie Komisji Europejskiej w zakładce można znaleźć harmonogram wszystkich wydarzeń – w poszczególnych krajach lub w porządku czasowym. (European Commission - European Maritime Day - In My Country)

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej była jednym z prekursorów Święta w 2013 roku i od tego czasu czynnie, czy to bezpośrednio czy we współpracy z Członkami Izby - bierze udział w jego współorganizacji.

W tym roku będziemy obchodzić Święto Morza po raz ósmy. Zgodnie z ustaleniami Komitetu Organizacyjnego Święta dobędzie się w dniach od 19 do 27 czerwca. Obchody Święta będą miały charakter hybrydowy – tradycyjni oraz on-line. Szczegóły wydarzenia będą prezentowane na stronie KIGM oraz koordynatora Święta.

Już dziś zapraszamy!!!