XIV. Zebranie Ogólne Członków KIGM POR

Opublikowano: sobota, 15, maj 2021

W imieniu p. Krzysztofa Michnala, Przewodniczącego Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego, uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z Uchwałą Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego nr 1/POR/2021 z dnia 11 maja 2021 oraz na podstawie par. 15 pkt. 2 Regulaminu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny, wraz z ogłoszeniem informacji na stronie KIGM że:

27 maja 2021, g. 12.00 (pierwszy termin) – 27 maja 2021, g. 12.15 (drugi termin), odbędzie się Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Miejscem spotkania będzie Szkoła Morska w Gdyni, ul. Polska 13A w Gdyni.