Rada KIGM 2/2021

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

28 maja 2021 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady KIGM. Głównymi punktami obrad były przygotowania do XXII. Walnego Zgromadzenia Członków KIGM w 2021.

Omówiono i przyjęto materiały na WZC obejmujące sprawozdania z działalności Rady KIGM, sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM oraz sprawozdanie finansowe.


Przyjęto termin i miejsce XXII. WZC – 25.06.2021, siedziba PLO w Gdyni.

Na posiedzeniu przyjęto również rekomendacje Rady dla WZC dotyczące przeznaczenia zysku za rok 2020 oraz dotyczące zmiany w Statucie KIGM.