Pomnik inż. T Wendy - odsłonięcie

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

29 maja 2021, dokładnie 100 lat od rozpoczęcia budowy portu w Gdyni, u nasady Mola Rybackiego w centrum miasta, odbyła się uroczystość odsłonięcia blisko trzymetrowego pomnika przedstawiającego inż. Tadeusza Wendę.

Pomnik został zaprojektowany i wykonany w brązie przez toruńskiego artystę Macieja Jagodzińskiego-Jagenmeer'a. Przedstawia inż. T. Wendę w momencie prezentowania wizji mającego powstać portu, na który wskazuje z cokołu lewą ręką. W prawej ręce trzyma plany i mapy (swą prawą stroną zwrócony jest w kierunku morza i zatoki).

 

 

W uroczystość wzięli udział przedstawiciele władz miasta – Joanna Zielińska i Wojciech Szczurek. Byli przedstawiciele parlamentu, Urzędu Morskiego w Gdyni, firm branży morskiej czy organizacji angażujących się w pielęgnowanie tradycji i polskiej tożsamości morskiej jak PZŻ czy KIGM. Obecna była także wnuczka zasłużonego dla Gdyni i Polski budowniczego p. Hanna Wenda-Uszyńska.

Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów. W imieniu Izby zrobił to sekretarz generalny Rafał Machowiak.