VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

Opublikowano: poniedziałek, 15, kwiecień 2019

11 kwietnia 2019 odbyła się 8. Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego. Tegoroczna edycja zatytułowana była „Przewóz ładunku drogą morską”. Organizatorzy wydarzenia -Katedra Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk – przgotowali program, z którego można było się dowiedzieć m.in. o kwestiach ubezpieczeń morskich związanych z transportem morskim, czy innymi problemami związanymi z handlem i transportem drogą morską.

Prelegentami byli naukowcy jak i praktycy wiązani z prawem morskim, prawnicy na co dzień zajmujący się sprawami z zakresu transportu morskiego, przedstawiciele firm firm branżowych, czy reprezentanci ubezpieczycieli ładunków.

Jednym z prelegentów był pan Zbigniew Jaś, prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiejr. pr. Zbigniew Jaś, Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni, który opowiedział o praktycznym zastosowaniu Reguł Hasko-Visbijskich a także pan Tomasz Nadratowski, będący wiceprezesem MSA, który przedstawił zebranym temat – Ryzyka objęte ubezpieczeniem – instytutowe klauzule ładunkowe.