Pytania o przyszłość portu w Gdyni

Opublikowano: piątek, 09, lipiec 2021

2 lipca 2021 z inicjatywy KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego, we współpracy z Radą Interesantów Portu Gdynia, wysłano do Prezesa Rady Ministrów, p. Mateusza Morawieckiego pismo, w którym podpisani: Komisja Międzyzakładowa NZZS "Solidarność" w GCT S.A, Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej Port Gdynia, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Rada Interesantów Portu Gdynia oraz KIGM Pomorski Oddział Regionalny proszą p. premiera o odpowiedź na pytania związane z przyszłością portu w Gdyni. 

Na napisanie pisma wpłynęły wątpliwości i zaniepokojenie wynikające z niejasności i niespójności trzech dokumentów opublikowanych w ostatnim czasie, a mających wpływ na przyszłość i funkcjonowanie polskich portów - Programu rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” , „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” i projektu „Polski Ład” - gdzie port gdyński nie jest wymieniony).

1. Czy założenia Programu rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku w odniesieniu do projektu Portu Zewnętrznego w Gdyni, biorąc pod uwagę stopień zaawansowania prac nad tym projektem, skalę wydatków dotąd poniesionych oraz duże zainteresowanie inwestorów będą realizowane?

2. Czy budowa terminalu instalacyjnego na potrzeby morskich farm wiatrowych w Polsce (KPO, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”) będzie realizowana w Gdyni?

3. Czy budowa „Drogi Czerwonej” w Gdyni będzie rzeczywiście realizowana?  

 Skan pisma można zobaczyć tu.