"Przywrócenie Polskiej Bandery" - projekt Polskiego Związeku Przedsiębiorców Żeglugowych

Opublikowano: piątek, 22, listopad 2019

Na prośbę pana kapitana Tadeusza Hatalskiego,członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP poniżej prezentujemy

dokumenty związane z projektem "przywrócenia polskiej bandery":

- orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE – zagrożenia i szanse

- przywrócić polska banderę – projekt w skrócie

- przywrócić polska banderę – drugi etap

- projekt ustawy Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych (wraz z OSR, założenia, załączniki z wyliczeniami)

Film promujący projekt znajduje się poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=-5BLAaF9B84

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.