Ośrodek Studiów Wschodnich - wizyta w Trójmieście

Opublikowano: czwartek, 09, wrzesień 2021

6 i 7 września 2021 gościła w Trójmieście delegacja Ośrodka Studiów Wschodnich z Warszawy.

Przedstawiciele Ośrodka moderowali konferencje, które odbywały się podczas XIX. edycji Baltexpo – „Inicjatywa Trójmorza – Nowy impuls  rozwoju regionu Europy Środkowej”, Strategie Connectivity Unii Europejskiej i Chin: Konsekwencje dla portów”, „Polska na styku szlaków Europa-Azja”.

6 września delegacja odwiedziła port w Gdańsku. 7 września port w Gdyni. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej pomogła w zorganizowaniu spotkań. Delegacji towarzyszył sekretarz generalny KIGM. Podczas spotkania zarówno przedstawiciele OSW jak i KIGM wyrazili zainteresowanie współpracą na płaszczyźnie wymiany informacji dotyczących działalności branży morskiej i transportowo-logistycznej. Rozmawiano również o możliwym zaangażowaniu się i współpracy OSW z KIGM przy wydarzeniach promujących polskie porty na ich zapleczu.