Posiedzenie Loży KIGM

Opublikowano: wtorek, 14, wrzesień 2021

3 września 2021 po przerwie spowodowanej pandemią odbyło się spotkanie Loży Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Eksperci Loży rozmawiali na tematy organizacyjne i podziału prac między członkami Loży zgodnie z ich wiedzą, doświadczeniem i zainteresowaniami.
Rozmawiano nt. „Drogi Czerwonej”. Stwierdzono, że budowa Drogi Czerwonej jest konieczna jak najszybciej. Jest potrzebna nie tylko dla rozwoju portu, ale biorąc pod uwagę, ciągły wzrost przeładunków w porcie w Gdyni, otwarcie nowego terminala promowego i stan techniczny estakady Kwiatkowskiego, ale po by port mógł działać teraz.

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie argumenty – w tym społeczne i ekonomiczne, zostały przedstawione decydentom, a także, że projekt budowy drogi miasto i port przekazały MI już w zeszłym roku, stwierdzono, że głownie należy się teraz skoncentrować na wzmocnieniu głosu w sprawie Drogi Czerwonej i skoordynować działania wszystkich zainteresowanych w tym celu, z użyciem wszelkich możłiwych środków i kanałów komunikacyjny, które pozwoliłyby dotrzeć do osób odpowiedzialnych za prace nad projektem i przyspieszyć nad nim prace.