Rada KIGM 3/2021

Opublikowano: wtorek, 14, wrzesień 2021

10 września 2021 roku odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady KIGM. Obradom przewodniczył p. Krzysztof Michnal, wiceprzewodniczący Rady KIGM. Głównymi punktami porządku były: wygaszenie członkostwa w Radzie p. Adamwi Mellerowi, przyjęcie do Rady KIGM p. Jacka Sadaja Prezesa Zarządu ZMP Gdynia, wybór przewodniczącego Rady oraz informacja finansowa i z działalności Biura KIGM.
Członkowie Rady wybrali p. J. Sadaja na członka Rady KIGM, a następnie na przewodniczącego Rady.

Sekretarz Generalny KIGM, p. Rafał Machowiak przekazał zebranym informację dotyczącą stanu finansów Izby, a także poinformował o działalności biura i sekretarza w okresie sprawozdawczym (28.05.2021-10-09-2021), m.in. o pismach przesłanych do premiera oraz ministra obrony, o wnioskach KIGM rekomendujących Polski Rejestr Statków i Zarząd Morskiego Portu Gdynia do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, o nawiązaniu kontaktów i potencjalnej współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich oraz Konsulatem Mołdawii w Gdańsku a także o obecności KIGM na targach Baltexpo i kolektywnym stoisku, na którym swe oferty oprócz KIGM, prezentowały Zarządy Portów – Gdynia, Gdańsk, Szczecin-Świnoujście, oraz Uniwersytet Morski.