XIII. Zgromadzenie Ogólne Członków POR

Opublikowano: wtorek, 31, maj 2022

 

26 maja 2022 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się XIII. Zgromadzenie Ogólne Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego KIGM.

 

 

 

Podczas obrad przewodniczący Rady KIGM POR p. Krzysztof Michnal przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Oddziału w okresie sprawozdawczym:

 

Sprawy z zakresu reprezentacji Członków Oddziału oraz wspierania ich działań, które dominowały pracę Rady w okresie sprawozdawczym obejmowały:

 

- sprawy offshore – morska energetyka wiatrowa – alokacja portu instalacyjnego wież wiatrowych na terenie Pomorza, local content, przygotowanie kadr;

- sprawy i problemy edukacji morskie

- przygotowanie opinii i pism w następujących kwestiach:

 

Członkowie Rady i przedstawiciele Oddziału Pomorskiego brali udział w spotkaniach Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, której tematami były:

 

 

 

Rada współpracowała z innymi organizacjami branżowymi, instytucjami, gremiami zw. z branżą morską: Polskim Związkiem Przedsiębiorców Żeglugowych, Polską Izbą Spedycji i Logistyki, Radą Interesantów Portu Gdynia. związkami zawodowymi, Związkiem Maklerów Okrętowych, Urzędem Miasta Gdynia, Urzędem Marszałkowskim, Polskim Związkiem Żeglarskim

 

Klastrem Morskim i Kosmicznym. Przedstawiciele Oddziału byli zaangażowani w prace Rady Oświatowej oraz Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego, organizację Święta Morza w Gdyni.

 

Po przedstawieniu sprawozdania i dyskusji jego wybranych najważniejszych punktów Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego otrzymała absolutorium.

 

 

Następnie zatwierdzono plan działania Rady na najbliższe miesiące. Objął między innymi: