Spotkanie w Węgierskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Opublikowano: piątek, 12, lipiec 2019

11 lipca 2019 roku w siedzibie Węgierskiej Izby Przemyslowo-Handlowej (WIPH) w Budpeszcie odbyło się spotkanie dotyczące mozliwej współpracy pomiędzy WIPH a Krajową Izbą Gospodarki Morskiej w obszarze promocji polskiego  biznesu morskiego na Węgrzech. Stronę wegierską reprezentowała p. Maria Stark, dyrektor departamentu spraw zagranicznych WIPH oraz p. Magdolna Baki, starszy ekspert tegoż departamentu ds. Polski, stronę polską p. Rafal Machowiak, dyrektor biura KIGM.

 

Rozmawiano m.in. o możliwej  promocji polskich portów oraz edukacji morskiej na Węgrzech. Strona węgierska wyraziła duże zainteresowanie możliwą kooperacją w tej dziedzinie i zaoferowała swą pomoc. Ustalono wstępne kierunki działań dotyczące przygotowania Polskiego Dnia Morza w Budapeszcie (nazwa robocza). 

Oprócz wymienionych powyżej spraw rozmawiano również o charakterze i podstawach prawnych działalności obu izb, ich strukturze organizacyjnej, czy źródłach finansowania. 

Rozmawiano również o inwestycjach węgierskich w porcie w Trieście. 

Po spotkaniu miała miejsce prezentacja siedziby WIPH oraz sal konferencyjnych, w których mogłyby odbyć się polskie prezentacje oraz rozmowy typu B2B.

Siedziba WIPH znajduje się w budynku Bank Center w centrum Budapesztu w pobliżu Placu Wolności oraz Bazyliki św. Stefana. W budynku tym również znajduje się węgierska giełda papierów wartościowych oraz ambasady wielu państw.