Posiedzenie Loży KIGM

Opublikowano: piątek, 15, listopad 2019

15 listopada 2019 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej odbyło się posiedzenie Loży KIGM. Loża reaktywował swą działalność po czterech latach.

Na posiedzeniu wybrano Prezydium Loży. Przewodniczącym został Jerzy Uziębło wiceprzewodniczącym Tadeusz Zielonka (wcześniej te funkcje były pełnione odpowiednio przez: prof. Jerzego Młynarczyka oraz Włodzimierza Kłosińskiego). Na sekretarza Prezydium został wybrany, pełniący już wcześniej tę funkcję, Stanisław Dębicki. Członkowie zaakceptowali również kandydatury nowych członków Loży – Jerzego Lewandowskiego oraz Władysława Jaszowskiego.

Na posiedzeniu rozpatrzono wstępnie projekt „Powrotu pod polską banderę” autorstwa Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych (były Polski Związek Zarządców Statków) pilotowany wcześniej przez p. Irka Kuligowskiego a obecnie przez kpt. Tadeusza Hatalskiego, Projekt był już w tym roku przedmiotem dyskusji podczas obrad Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego oraz Rady KIGM. Jednakże, w związku z wydaniem maju br. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia C-631/17 (dot. ubezpieczenia społecznego marynarzy UE) ww. projekt a szczególności proponowane przez niego rozwiązania dotyczące ubezpieczeń polskich marynarzy, ponownie stał się przedmiotem rozważań na forum Izby. Po dyskusji na temat rozwiązań projektu Loża zdecydowała zaprosić na najbliższe spotkanie kpt. T. Hatalskiego by bardziej szczegółowo omówić temat.

Loża KIGM działa na podstawie przepisów prawa, Statutu KIGM, wytyczonych przez Walne Zgromadzenie Członków KIGM kierunków i programów działania Izby oraz Regulaminu Loży, mając na uwadze ustawowe obowiązku izb gospodarczych oraz interesy członków samorządu gospodarczego. Zgodnie ze Statutem KIGM jest zespołem programowo-doradczym dla Rady i Sekretarza Generalnego KIGM.

Członkami Loży mogą być osoby, których doświadczenie, zasługi oraz uznany autorytet w pracy związanej z gospodarką morską będą dawały rękojmię dla służenia pomocą i radą dla KIGM.

Obecnie oprócz osób wymienionych powyżej członkami Loży są: Witold Górski, Andrzej Kasprzak, Jerzy Korecki, Andrzej Królikowski, Tomasz Marczyński, Jerzy Popiel, Piotr Soyka, Henryk Ogryczak.