Kategoria: Walne Zgromadzenia, Rady

Via Carpatia – Pismo Ministra GMiŻŚ do Ministra Infrastruktury

6 listopada 2018 Rada KIGM  podjęła uchwałę akceptującą treść stanowiska adresowanego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. trasy Via Carpatia. (opublikowane na stronie KIGM – tekst stanowiska). 4 stycznia 2019 wedle właściwości minister Gróbarczyk przekazał stanowisko KIGM wraz ze swymi uwagami ministrowi infrastruktury. Fakt ten został przekazany do wiadomości Izby. W załączniku prezentujemy […]

Czytaj dalej

XI Zebranie Ogólne Członków KIGM

XI Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorski Oddział Regionalny w Szkole Morskiej, w Gdyni ul. Polska 13A 23 maja 2018   Działając na podstawie par. 15 pkt. 2 Regulaminu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny, Rada KIGM O/Pomorski, zwołuje na dzień 23 maja 2018 godz. 13:00. (pierwszy termin) – 23 maja 2018 godz. 13:15 (drugi termin), […]

Czytaj dalej

Spotkanie na temat edukacji dla potrzeb gospodarki morskiej

30 listopada 2017 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, odbyło się spotkanie Rady i członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego KIGM z wiceprezydentem Gdyni, panem Bartoszem Bartoszewiczem na temat edukacji dla potrzeb gospodarki morskiej. Gdynia od dwóch lat prowadzi wielorakie działania mające na celu zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodach przydatnych dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Dotychczas udaje się […]

Czytaj dalej

Zgromadzenie Ogólne Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM w Gdyni.

24 listopada 2017 w siedzibie KIGM w Gdyni odbyło się Zgromadzenie Ogólne Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego działającego przy KIGM. Obradom przewodniczył p. mec. Zbigniew Jaś, wiceprezes MSA oraz wiceprzewodniczący Kolegium Sądu. Podczas obrad przyjęto rezygnację z pełnienia funkcji arbitra oraz członka Kolegium MSA pani mecenas Doroty Rosiak, w związku z  jej kandydowaniem na funkcję konsula […]

Czytaj dalej

Rada KIGM i spotkanie z Przewodniczącą Komisji Sejmowej GMiŻŚ

23 października 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu w Gdyni odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady KIGM p. Adam Meller. Głównymi tematami posiedzenia były: Informacja o działalności Sekretarza Generalnego KIGM i biura KIGM w okresie 23.05.2017 – 16.10.2017, informacja Sekretarza Generalnego KIGM o realizacji budżetu za […]

Czytaj dalej