Kategoria: Walne Zgromadzenia, Rady

XI Zebranie Ogólne Członków KIGM

XI Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorski Oddział Regionalny w Szkole Morskiej, w Gdyni ul. Polska 13A 23 maja 2018   Działając na podstawie par. 15 pkt. 2 Regulaminu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny, Rada KIGM O/Pomorski, zwołuje na dzień 23 maja 2018 godz. 13:00. (pierwszy termin) – 23 maja 2018 godz. 13:15 (drugi termin), […]

Czytaj dalej

Spotkanie na temat edukacji dla potrzeb gospodarki morskiej

30 listopada 2017 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, odbyło się spotkanie Rady i członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego KIGM z wiceprezydentem Gdyni, panem Bartoszem Bartoszewiczem na temat edukacji dla potrzeb gospodarki morskiej. Gdynia od dwóch lat prowadzi wielorakie działania mające na celu zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodach przydatnych dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Dotychczas udaje się […]

Czytaj dalej

Zgromadzenie Ogólne Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM w Gdyni.

24 listopada 2017 w siedzibie KIGM w Gdyni odbyło się Zgromadzenie Ogólne Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego działającego przy KIGM. Obradom przewodniczył p. mec. Zbigniew Jaś, wiceprezes MSA oraz wiceprzewodniczący Kolegium Sądu. Podczas obrad przyjęto rezygnację z pełnienia funkcji arbitra oraz członka Kolegium MSA pani mecenas Doroty Rosiak, w związku z  jej kandydowaniem na funkcję konsula […]

Czytaj dalej

Rada KIGM i spotkanie z Przewodniczącą Komisji Sejmowej GMiŻŚ

23 października 2017 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu w Gdyni odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady KIGM p. Adam Meller. Głównymi tematami posiedzenia były: Informacja o działalności Sekretarza Generalnego KIGM i biura KIGM w okresie 23.05.2017 – 16.10.2017, informacja Sekretarza Generalnego KIGM o realizacji budżetu za […]

Czytaj dalej

XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień  28 czerwca 2017r.(środa) godz. 11.30 (I termin), godz. 12.00 (II termin). Miejsce : Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.   ul. Rotterdamska 9 (sala nr 121 , I piętro) Proponowany porządek i tematyka obrad     Otwarcie obrad XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM. Wybór […]

Czytaj dalej