Kategoria: Walne Zgromadzenia, Rady

Informacja z posiedzenia Rady KIGM

W dniu 23.05.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Obradom przewodniczył p. Adam Meller – przewodniczący Rady KIGM. Rada dokooptowała do swego składu p. Pawła Brzezickiego – Zarządcę Komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej P.P.W dniu 23.05.2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Obradom przewodniczył p. Adam Meller – przewodniczący Rady […]

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Pomorskiego Oddziału Regionalnego

16 maja 2017 w siedzibie Szkoły Morskiej w Gdyni odbyło się posiedzieć Rady KIGM Oddziału Pomorskiego. Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego Członków Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Przyjęto wymagane oraz wyznaczono termin Zgromadzenia tj. 5 czerwca 2017 roku 13:00 (pierwszy termin) i 13:15 (drugi termin). Zgromadzenie Ogólne Członków odbędzie się w siedzibie Szkoły Morskiej […]

Czytaj dalej

Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego, marzec 2017

24 marca 2017 roku w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Na otwartym dla wszystkich członków oddziału posiedzeniu omawiane były tematy dotyczące: – propozycji utworzenia grupy roboczej zajmującej się zagadnieniami edukacji zawodowej dla polskiej gospodarki morskiej – zespołu działającego pod patronatem KIGM. Temat zreferował przewodniczący Rady Oddziału […]

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady KIGM 2.2.2017

2 lutego br. o 12:00 w siedzibie KIGM w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM, na którym wybrano przewodniczącego Rady KIGM. W związku z podjęciem pracy za granicą dotychczasowy przewodniczący p. Roman Woźniak – prezes PLO – zrezygnował z pełnienia funkcji oraz złożył mandat członka Rady KIGM. Nowym przewodniczącym został nim p. Adam Meller naczelny […]

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Oddzialu Pomorskiego

24 października br w siedzibie Zarządu Stoczni Remontowej „Nauta” S.A. odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego.. Podczas spotkania p. Wiesław Badura, dyrektor finansowy „Nauty” przedstawił prezentację dotyczącą 90 jubileuszu swojej firmy, a także opowiedział o aktualnej sytuacji, kierunkach działalności i planach na przyszłość. Podczas spotkania dyskutowano nt. możliwości lobbingowych samorządu gospodarczego oraz o […]

Czytaj dalej