Kategoria: M. Bałtyckie

8. spotkanie Zespołu ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

16 maja br. w Warszawie odbyło się 8. spotkanie Zespołu ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego Na spotkaniu przedstawiono najnowsze informacje dotyczące kierunku, w jakim zmierza Strategia UE dla RMB, rozmawiano też o możliwościach jakie stwarza SUERMB w zakresie innowacji, a także o zmianach w zarządzaniu Strategią, aktualizacją Planu Działania oraz powiązaniach z Programem […]

Czytaj dalej

Jaki Program dla Regionu Morza Bałtyckiego?

18 marca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się spotkanie prezentujące projekt Programu dla Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020. Spotkanie otworzył Marcin Kubiak – Podsekretarz Stanu w MIiR. Następnie Teresa Marcinow z Wydziału Współpracy Transnarodowej MIiR przedstawiła ramy czasowe i techniczne konsultacji społecznych, podsumowanie polskiego udziału w programie 2007-2013 oraz polskie przewodnictwo w […]

Czytaj dalej

Izba o turystyce w Regionie Morza Bałtyckiego

W numerze specjalnym Travel Trade Gazette (233/2012) zatytułowanym Nine Baltic Countries – One Destination wydanym z okazji Piątego Forum Bałtyckiej Turystki Morskiej (Fifth Baltic Sea Tourism Forum), które skoncentrowało się na Programie Turystyki krajów UE w okresie 2014-2020, ukazały się artykuły mające stanowić platformę dla informacji dotyczących potencjału i dobrych praktyk w Rejonie Morza Bałtyckiego. Osiągnięcia […]

Czytaj dalej