Statut

Aktualny tekst Statutu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (tekst jednolity po poprawkach przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2012 r.) możecie Państwo ściągnąć klikając na link zamieszczony poniżej.

STATUT KIGM 2013