Władze

Zgodnie ze Statutem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, organami KIGM są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Przewodniczący: Adam Meller
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Michnal
Cezary Sylwestrzak
Członkowie: Dariusz Słaboszewski
Zbigniew Karpiński
Łukasz Greinke
Paweł Brzezicki
Andrzej Bąk
Janusz Zarębski 
Arkadiusz Zgliński 

 Marek Orent 

3. Sekretarz Generalny

Jerzy Lewandowski
 
 

4. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Zbigniew Jaś
Członek Komisji: Zbigniew Nowakiewicz 
Członek Komisji: Jacek Ciubak

5. Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Gdyni

Przewodniczący: Krzysztof Michal
Członkowie: Wiesław Badura
Piotr Frankowski
Aleksandra Jankowska 
Jan JarmakowskiIreneusz Kuligowski 

Michał Pastuszek

Grzegorz Pettke

 Julian Skelnik

 Tomasz Szubrycht

   

6. Rada KIGM Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie 

Przewodniczący:                Cezary Sylwestrzak   
wiceprzewodniczący Paweł Szynkaruk 
 Członkowie  Andrzej Bąk
Jacek Ciubak

Dariusz Słaboszewski

Tadeusz Stryjewski