Władze

Zgodnie ze Statutem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, organami KIGM są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Przewodniczący: Adam Meller
Wiceprzewodniczący: Krzysztof Michnal
Cezary Sylwestrzak
Członkowie: Dariusz Słaboszewski
Zbigniew Karpiński
Łukasz Greinke
Paweł Brzezicki
Andrzej Bąk
Janusz Zarębski 
Arkadiusz Zgliński
Marek Orent

3. Sekretarz Generalny

Jerzy Lewandowski


4. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Zbigniew Jaś
Członek Komisji: Zbigniew Nowakiewicz 
Członek Komisji: Jacek Ciubak

5. Rada KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Gdyni


Przewodniczący: Krzysztof Michal
Członkowie: Wiesław Badura
Piotr Frankowski
Jan Jarmakowski
Julian Skelnik
Grzegorz Pettke
Michał Pastuszek
Tomasz Szulbrchyt
Ireneusz Kuligowski


6. Rada KIGM Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie 

Przewodniczący:                Cezary Sylwestrzak   
wiceprzewodniczący Paweł Brzezicki
 Członkowie  Andrzej Bąk
Jacek Ciubak

Dariusz Słaboszewski

Tadeusz Stryjewski