KIGM dla Firm

Oferta usługowa KIGM obejmuje m.in.: usługi doradcze dla przedsiębiorstw; organizację szkoleń otwartych i zamkniętych; współpracę z zagranicą poprzez organizowanie misji handlowych, giełd kooperacyjnych, seminariów; współpracę z instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej; wspieranie wymiany ofert kooperacyjnych w kraju i zagranicą; wydawanie świadectw pochodzenia oraz legalizację dokumentów w handlu zagranicznym; pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym; podejmowanie działań w przypadku szkody ładunku przez Komisariat Awaryjny; a także wynajem sal.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

 • Szkolenia
 • Legalizacja dokumentów handlowych
 • Wywiadownia Gospodarcza
 • Zespół Ekspertów KIGM
 • Komisariat Awaryjny
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
 • Zespół Mediacyjny KIGM
 • Polskie Forum Przemysłów Morskich
 • Współpraca zagraniczna
 • Bursztynowa Kaczka – Nagroda Honorowa KIGM
 • Wynajem sal

CO DAJE CZŁONKOSTWO

 • promocję firmy w materiałach reklamowych Izby
 • promocja i reklama firm podczas spotkań , misji gospodarczych , targów, wystaw krajowych i zagranicznych
 • udział w szkoleniach na warunkach preferencyjnych
 • dostęp do aktualnej informacji dot. funduszy unijnych
 • dostęp do informacji o możliwościach udziału w imprezach targowych w Polsce i zagranicą
 • możliwość korzystania z usług dot. współpracy handlowej
 • możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi przedsiębiorcami i politykami
 • certyfikat przynależności do KIGM
 • zniżkę za przygotowywanie usług wywiadowi gospodarczej (raporty o firmach)
 • dostępnianie baz danych, katalogów i ofert będących w posiadaniu KIGM
 • kojarzenie partnerów handlowych
 • możliwość udziału w spotkaniach informacyjnych i konsultacjach organizowanych przez KIGM, dotyczących zmian w przepisach celnych, podatkowych itp.
 • Preferencyjne warunki korzystania z usług Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM i korzystanie z bezpłatnych porad prawnych przy zakładaniu sprawy
 • Preferencyjne warunki korzystania z usług Komisariatu Awaryjnego i doradztwo w zakresie szkód ładunków w transporcie

PRZYSTĘPUJĄC DO NAS STANIESZ SIĘ CZŁONKIEM ORGANIZACJI REPREZENTUJĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO, ORGANIZACJI, KTÓRA TAKŻE W TWOIM IMIENIU PRZEMAWIAĆ BĘDZIE JEDNYM, SILNYM GŁOSEM.