Komisariat Awaryjny

Komisariat Awaryjny jest reprezentantem zagranicznych firm ubezpieczeniowych oraz zrzeszeń ubezpieczycieli jako „komisarz awaryjny” oraz „settling agent”. Działa na terenie całego kraju obsługując szkody powstające m.in. w transporcie morskim, drogowym, kolejowym i lotniczym.

W przypadku wystąpienia szkody ładunku (środka transportu) Komisariat Awaryjny podejmuje wszelkie niezbędne działania. Doświadczenie, wiedza, fachowość zdobyte w trakcie 50 lat działalności pozwalają na kompletne i szybkie przeprowadzenie działań zmierzających do minimalizacji strat i likwidacji szkody.

Do zakresu działań Komisariatu Awaryjnego należy:

 • obsługa awaryjna szkód ładunkowych „cargo”;
 • obsługa awaryjna szkód środków transportu „casco”;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie w stosunku do zagranicznych ubezpieczycieli i wypłatę odszkodowań „settlement of claims”;
 • uzyskiwanie i opracowywanie dla celów ubezpieczeniowo-odszkodowawczych informacji i dokumentów dotyczących zdarzeń natury kryminalnej (rabunki ciężarówek/towarów);
 • dochodzenie i egzekwowanie odszkodowań/regresów od sprawców szkód – „recovery”;
 • nadzór rzeczoznawczy związany z ratowaniem towarów, zmniejszeniem rozmiarów szkody, rekondycją uszkodzonych towarów oraz sprzedażą awaryjną uszkodzonych towarów;
 • nadzór rzeczoznawczy w zakresie załadunku, sztauerki i mocowania ładunków, w szczególności sztuk ciężkich (heavy lifts);
 • udzielanie formom importowym pomocy w kompletowaniu dokumentacji i składaniu gwarancji wymaganych przy Awarii Wspólnej;
 • pomoc prawna w rozstrzyganiu sporów, arbitrażu i spraw sądowych w zakresie kodeksu morskiego i handlowego;
 • zbieranie na potrzeby międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego informacji dotyczących ruchu statków w polskich portach oraz dotyczących przemysłu stoczniowego;
 • inspekcje magazynów dla celów ubezpieczeniowych.

Komisariat Awaryjny KIGM
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
tel. 58 620 22 79, fax 58 620 35 54
centrala: 58 661 53 75 wew 403
e-mail: kaizba@kigm.pl

NIP: 586-20-14-014
REGON: 191832979
Bank: Bank Zachodni WBK S.A. –  31 1090 1102 0000 0001 0441 0927  SWIFT CODE: WBKPPLPP

Osoby do kontaktu:

Bronisław Soszyński    tel. kom. 0608 454 214

Rafał Machowiak 58 661 53 75 wew 403