Nagroda KIGM

Bursztynowa Kaczka
Nagroda Honorowa Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

„Bursztynowa Kaczka” jest nagrodą, przyznawaną przedsiębiorstwom i firmom (bez względu na ich status prawny) gospodarki morskiej lub w sposób znaczący współpracujących z nią, za najbardziej spektakularne osiągnięcie, przyczyniające się do rozwoju transportu, handlu i usług oraz przemysłu morskiego.

Celem nagrody jest tworzenie warunków do rozwoju szeroko rozumianej polskiej gospodarki morskiej poprzez:

  • promocję, służących temu działań przedsiębiorstw i firm;
  • prezentację wyróżniających się przedsiębiorstw i ich kierownictw;
  • wsparcie moralne przedsiębiorstw i firm transportu, handlu i usług oraz przemysłu morskiego w Polsce.

Rodzaj nagrody:

  • jedna Nagroda Honorowa „Bursztynowa Kaczka”;
  • do trzech wyróżnień honorowych „Bursztynowe Jajko”.

Nagroda jest przyznawana podczas spotkania towarzyskiego biznesu morskiego Wybrzeża gdańskiego „Wspólna Kaczka”, które organizowane jest przez wydawnictwo Promare.

Poniżej przedstawiamy

Regulamin – Bursztynowa Kaczka

ustanowiony Uchwałą Rady KIGM 26/R/2002 z dn. 05 września 2002 r.  z późniejszymi zmianami.